[fsn_row][fsn_column width=”12″ column_style=”light”][fsn_text] การปรับตัวรับเศรษฐกิจไทย ปี 2020 ในแวดวงนักธุรกิจ ผู้ประกอบการ ต่างออกมาพูดในทิศทางเดียวกันว่า “เศรษฐกิจ” ปี 2563 ซบเซาแน่นอน หากดูจากข้อมูลและบทวิเคราะห์ต่างๆที่ออกมา ทั้งค่าเงินบาท, เงินเฟ้อ, […]

บทความที่น่าสนใจ

วิธีลงทะเบียนรับเงิน 3,000 บาท โครงการคนละครึ่ง
ขั้นตอนในการลงทะเบียนเพื่อรับเงินผ่านโครงการ คนละครึ่ง.com โครงการล่าสุดจากทางรัฐบาลที่ใช้ชื่อว่า “คนละครึ่ง” […]