การทางพิเศษแห่งประเทศไทย งดเก็บค่าผ่านทาง
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้ยกเว้นค่าผ่านทาง 3 สายเนื่องในโอกาสวันหยุดยาว ในเดือนกรกฎาคม 2564 นี้ประเทศไทยของเรามีวันหยุดยาวด้วยนะ เป็นวันหยุดปลายเดือนกรกฎาคม 2564 ตั้งแต่วันที่ 24 และ 25 กรกฎาคม 2564 บางบริษัทให้วันหยุดชดเชยเพิ่มเติมในวันที่ […]