แนวทางปฎิบัติ การชำระหนี้เพื่อลดหนี้เสีย
แนวทางปฏิบัติ ลดภาระหนี้ประชาชนจากธนาคารแห่งประเทศไทย ทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ในการคิดดอกเบี้ย สำหรับผู้ที่ผิดนัดชำระหนี้ และ การตัดชำระหนี้หลังลดภาระหนี้ที่จะสามารถสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนผ่านการลดการเกิดหนี้เสีย โดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 นี้สำหรับการตัดชำระหนี้จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เปิดเผยข้อมูลจากทาง ผู้ช่วยผู้ว่าการสายกำกับสถาบันการเงิน […]