กลุ่มไหนบ้าง ที่สามารถเดินทางเข้าประเทศไทย
กลุ่มไหนบ้างที่สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ ในช่วงโควิด-19 จากกรณีข่าว ทหายอียิปต์ ที่ได้เดินทางเข้ามาประเทศไทย และ เดินทางเข้าไปพักที่จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 8 จนถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมานั้น ถูกตรวจสอบแล้วพบเจอเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน […]