ขยายเวลาลงทะเบียน เราชนะกลุ่มพิเศษ
เราชนะกลุ่มพิเศษ คือใครลงทะเบียนได้ถึงวันไหน ก่อนรับเงิน 7,000 บาท เช็คด่วน เราชนะกลุ่มพิเศษ สามารถลงทะเบียนได้ถึงวันไหน เช็คให้ชัวร์ก่อนรอรับเงิน 7,000 บาท จากโครงการแจกเงินเยียวยาของทางรัฐบาล เราชนะ ในกลุ่มพิเศษ เราชนะกลุ่มพิเศษ ทางรัฐบาลได้ลงมติเห็นชอบขยายระยะเวลาในการเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะ […]