รับเงินเยียวยา เราชนะกลุ่มแรก วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
เราชนะกลุ่มแรกที่ได้รับเงินเยียวยา เริ่มใช้ 5 ก.พ. นี้ รายละเอียดโครงการเราชนะ สำหรับกลุ่มที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้เริ่มใช้เงินเยียวยาจากโครงการ เราชนะ ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เริ่มใช้ได้ตั้งแต่ 6 โมงเช้า […]