เราชนะกลุ่มทบทวนสิทธิ รับเงินทีเดียว 7,000
กลุ่มทบทวนสิทธิ เราชนะมีเฮ รับเงินเยียวยาทีเดียว 7,000 บาท สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนขอเข้าร่วมโครงการเราชนะ ที่อยู่ในกลุ่มทบทวนสิทธิ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์ เงินได้พึงประเมินในปีภาษี 2562 และได้มีการยื่นขอทบทวนสิทธิไปในช่วงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ไปจนถึงวันที่ 8 […]