จัดอันดับเมืองที่มีคนทำงานหนักมากที่สุดในโลก
กรุงเทพติดอันดับ 3 เมืองที่คนทำงานหนักสุดในโลก จากผลสำรวจเกี่ยวกับรายละเอียดของเมืองที่มีผู้คนทำงานหนักมากที่สุดในโลก ซึ่งประเทศไทย ได้แก่เมืองกรุงเทพฯติดอับดับ 3 เมืองที่มีผู้คนทำงานหนัก และขาดสมดุลในการใช้ชีวิตมากที่สุดในโลก ทางด้านองค์การอนามัยโลกได้ออกโรงเตือนว่า การทำงานล่วงเวลาเป็นสาเหตุหลักที่จะนำไปสู่การเสียชีวิตก่อนวัยอันควร โดยมีตัวเลขผู้เสียชีวิตอ้างอิงต่อปีถึง 7 หมื่นราย จากการทำสำรวจทั่วโลกของบริษัท kisi […]
ประกาศปิดสถานที่เสี่ยงในกรุงเทพฯ ชั่วคราว
ประกาศจากผู้ว่าราชการกรุงทเทพฯ ปิดพื้นที่เสี่ยงในกรุงเทพฯ ชั่วคราว จากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่กำลังระบาดเป็นวงกว้างของประเทศไทยในขณะนี้ ทำให้มีมาตรการณ์จากทางรัฐบาล, กระทรวงสาธารณะสุข และ กรมควบคุมโรค ออกมาเป็นระยะๆ และ ล่าสุด มีประกาศจากกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับการ […]