ระบบเรียนออนไลน์ ครูพร้อม
เปิดรายละเอียดระบบใหม่ล่าสุด ครูพร้อม เว็บไซต์กลางจัดการเรียนการสอน กระทรวงศึกษาธิการ เตรียมพร้อมเปิดเว็บไซต์ใหม่แกะกล่องโดยใช้ชื่อว่า “ครูพร้อม” เป็นเว็บไซต์กลางที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อจัดการเรียนการสอนก่อนจะมีการเปิดเทอมจริง 11 วัน ซึ่งจะเปิดเทอมในวันที่ 11 มิถุนายน 2564 เพื่อเด็กจะได้เรียนออนไลน์ ต่อแบบไม่มีหยุดชะงัก วันแรกที่จะเปิดใช้คือวันที่ […]
ตรวจสอบมาตรการ เลื่อนเปิดภาคเรียนได้ที่นี่ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อจำนวนมาก ทำให้กระทรวงศึกษาธิการ นัดประชุมหารือกับทุกฝ่าย เพื่อประเมินเลื่อนเปิดเทอมจาก 1 พฤษภาคม 2564 ไปเป็น 1 มิถุนายน 2564 หรือไม่ ในขณะที่สถานศึกษา […]