เปิดรายละเอียดลงทะเบียน บัตรคนจน 2565
แจ้งความคืบหน้า ลงทะเบียนบัตรคนจน 2565  ล่าสุด ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน รอบใหม่ ทางกรมบัญชีกลางได้ออกาเปิดเผยแล้ว สำหรับการลงทะเบียนรอบใหม่ในปี 2565 จะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนในเดือนสิงหาคม 2565 นี้ คาดว่าจะมีผู้ลงทะเบียนมากกว่า 10 […]