คมนาคมมีคำสั่ง ทุกระบบขนส่งคืนค่าตั๋วไม่เสียค่าใช้จ่าย
ออกประกาศจากคมนาคม คุมเข้มระบบขนส่ง เพิ่มมาตรการคืนตั๋วไม่มีค่าใช้จ่าย เปิดเผยข้อมูลจากรองปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานคณะทำงาน ภายใต้ประกาศกระทรวงคมนาคม ออกมาตรการ เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ลงนามประกาศ เกี่ยวกับมาตรการ และแนวทางในการดำเนินการ และ ปฎิบัติเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา […]
ชำรถภาษีรถประจำปีล่วงหน้า
ตรวจสอบขั้นตอน การชำระภาษีรถยนต์ประจำปีล่วงหน้า กรมการขนส่งทางบก แนะนำ 3 ขั้นตอนในการวางแผนการชำระภาษีรถประจำปีล่วงหน้า เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้ว ว่ากฎหมายกำหนดให้รถยนต์ทุกขคันที่จะนำมาใช้งานบนท้องถนน จะได้มีการจดทะเบียนที่ถูกต้อง และ ต้องมีการชำระภาษีรถประจำปีทุกปี โดยวันครบกำหนดในการชำระภาษีรถประจำปีของแต่ละคันจะไม่ตรงกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับวันที่จดทะเบียนของรถคันนั้นๆ ทางกรมการขนส่งทางบกได้มีการแนะนำในการวางแผนชำระภาษีรถประจำปี เพื่อให้เจ้าของรถได้เตรียมตัว และ […]