แจกเงินอุดหนุน ผู้ประกอบการ 3,000 บาท ต่อพนักงาน 1 คน
ยอดลงทะเบียน ขอรับเงินอุดหนุน 3000 บาท 3 เดือน ใกล้จะหมดเวลาลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุน 3000 บาท สำหรับการส่งเสริมการจ้างงาน SME เพื่อลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนลูกจ้าง 3,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 […]
ว่างงานจากโควิด-19 ประกันสังคมจ่าย 50% พร้อมวิธีลงทะเบียนว่างงาน
ตกงาน/ว่างงานจากโควิด-19 ประกันสังคมจ่าย 50% นานสูงสุด 6 เดือน จากการเกิดการแพร่ระบาดจากไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 ทำให้เกิดผลกระทบหลายภาคส่วนทั้งภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และหลายภาคอุตสาหกรรมที่ไม่มีแนวโน้มจะดีขึ้น ในช่วงเดือนที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ทำให้หลายบริษัทไม่สามารถทนพิษผลกระทบจากโรคระบาด รวมถึงภาวะการถดถอยของเศรษฐกิจในประเทศไทย (อ่านเพิ่มเติม: ‘ภาวะเศรษฐกิจถดถอย’ […]