เตรียมเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 15 ตุลาคม 2564
กทม. เตรียมพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ไม่ต้องกักตัว 14 วัน เตรียมตัวเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ได้ฉีดวัคซีนโควิด 19 แล้วโดยไม่ต้องกักตัว 14 วัน สามารถเที่ยวได้ทุกพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร เริ่มต้น 15 ตุลาคม 2564 นี้ […]