เครื่องมือ Product API ?

โดยปกตินั้นทางระบบของ AccessTrade ของเรานั้นจะมีเพียง Product DataFeed ให้เหล่านัก Affiliate ดาวน์โหลดมาในรูปแบบไฟล์ excel หรือ csv เท่านั้น ซึ่งปัญหาที่พบอยู่เสมอๆก็คือ จำนวนสินค้า, ราคาขาย, รายละเอียดสินค้า มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นเว็บไซต์ที่นัก Affiliate สร้างขึ้นมาก็จะเกิดปัญหาว่า ลูกค้าคลิ๊กไปเจอหน้า error เนื่องจากร้านค้าได้เอาสินค้าตัวนั้นออกจากเว็บแล้ว หรือเกิดปัญหาว่า ราคาสินค้าที่แสดงในหน้าเว็บของนัก Affiliate ไม่ตรงกับราคาสินค้าในหน้าเว็บของร้านค้า

ซึ่งปัญหานี้นัก Affiliate ก็จะแก้ไขโดยการเพิ่มความถี่ในการดาวน์โหลด Product DataFeed ออกมาใช้งาน (ระบบของ AccessTrade ทำการอัพเดทข้อมูลใน Product DataFeed วันละ 1 ครั้ง ในเวลา 00:40 น.)

ปัญหาต่างๆเหล่านี้จะหมดไป เมื่อ AccessTrade ได้เปิดใช้งาน Product API (Application Programing Interface)

นัก Affiliate สามารถนำเอาไปใช้ในการสร้างเว็บไซต์ โดยข้อมูลต่างๆอย่าง  จำนวนสินค้า, ราคาขาย, รายละเอียดสินค้า จะอัพเดทโดยอัตโนมัติ  ดังนั้นปัญหาเรื่องลูกค้าคลิ๊กไปเจอหน้า error  หรือปัญหาเรื่องราคาสินค้าที่แสดงในหน้าเว็บของนัก Affiliate ไม่ตรงกับราคาสินค้าในหน้าเว็บของร้านค้า ก็จะหมดไป และที่สำคัญนัก Affiliate ก็ไม่ต้องมาคอยดาวน์โหลด Product DataFeed บ่อยๆ ทำให้มีเวลาในการ Optimize campaign มากขึ้น

โดยปัจจุบัน Product API ของ AccessTrade ยังเป็นช่วงเริ่มต้น ดังนั้นฟังก์ชั่นที่เปิดให้ใช้งานจึงมีเพียงฟังก์ชั่นเดียวคือการแสดงข้อมูลสินค้าหมดทุกตัว  ยังไม่สามารถเลือกสินค้าตามความต้องการได้  แต่ไม่นานเกินรอครับ เราจะทำการเพิ่มฟังก์ชั่นการเลือกสินค้าตามความต้องการของนัก Affiliate เช่น สามารถเลือกเฉพาะสินค้าที่เข้ามาใหม่    สามารถเลือกสินค้าแยกตามหมวดหมู่ สามารถเลือกสินค้าตามราคาขาย เป็นต้น

และเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนัก Affiliate ในอนาคตจะมีการเปิดใช้งาน Report API อีกด้วย  ซึ่งจะมารายงานความคืบหน้าให้ทราบเป็นระยะๆ


**ข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ support@accesstrade.in.th

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *