สหรัฐอเมริกาบริจาควัคซีน Pfizer 1.5 ล้านโดส

สหรัฐอเมริกาบริการวัคซีน Pfizer ให้กับประเทศไทยจำนวน 1.5 ล้านโดส

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *