อินเตอร์สเปซ ประเทศไทย มอบรางวัล MVP 2020

บริษัทอินเตอร์สเปซ (ประเทศไทย) จำกัด ขอแสดงความยินดีกับ คุณดิษฐนันท์ ซาเสน IT&System Manager ในโอกาสรับรางวัล MVP AWARD (Most Valuable Player) ประจำปี 2020 พร้อมเงินพร้อมเงินขวัญถุงอีกจำนวน 10,000 บาท ซึ่งเป็นสวัสดิการพิเศษที่มอบให้กับพนักงานของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานของพนักงาน ที่มุ่งมั่นตั้งใจทำงานและมีผลงานที่โดดเด่น