โลตัสเตรียมแจกวัคซีนพาสปอร์ต มูลค่า 4000 บาท

สำหรับคนไทยที่ฉีดวีคซีนแล้ว เตรียมตัวรับวัคซีนพาสปอร์ต จากทางโลตัสได้เลย มูลค่ารวม 4,000 บาท

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *