"สินเชื่อ Street Food" จากออมสิน เพื่อพ่อค้า-แม่ค้า สู้วิกฤตโควิด-19

สินเชื่อ STREET FOOD สร้างอาชีพ 

 • ข่าวดีสำหรับพ่อค้าแม่ค้าสายสตรีทฟู้ดที่กำลังมองหาเงินทุน สำหรับการเพิ่มทุนหมุนเวียน ทางธนาคารออมสินได้มีการเปิดตัว “สินเชื่อ GSB Street Food” ที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าสามารถขอสินเชื่อเพื่อการลงทุนได้ ซึ่งมีข้อดีคือ กู้ได้ง่าย ผ่อนได้นานมากขึ้น เพิ่มสภาพคล่องให้กับธุรกิจสายสตรีทฟู้ด ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

 • โดยจุดประสงค์ของโครงการสินเชื่อสตรีทฟู้ดนี้คือ เพื่อยกระดับมาตรฐานในการประกอบการของพ่อค้าแม่ค้าสายตรีทฟู้ด และเพื่อเป็นเงินทุนให้กับธุรกิจ

"สินเชื่อ Street Food" จากออมสิน เพื่อพ่อค้า-แม่ค้า สู้วิกฤตโควิด-19

“สินเชื่อ Street Food” จากออมสิน เพื่อพ่อค้า-แม่ค้า สู้วิกฤตโควิด-19


รายละเอียดของสินเชื่อ

 • จำนวนการให้กู้: ให้กู้ตามความจำเป็น และความสามารถในการชำระคืน
  *สูงสุดไม่เกินรายละ 3,000,000 บาท ผ่อนได้นานสูงสุด 10 ปี


 • อัตราดอกเบี้ย: 
  • ใช้บุคคลค้ำประกัน MRR+ 5.00
  • ใช้ บยส. ค้ำประกัน MRR+ 3.00
  • ใช้หลักประกันทางธุรกิจ ที่ธนาคารรับเป็นประกัน MRR+ 3.00
  • ใช้ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ที่ดินว่างเปล่า ห้องชุด หรือที่ดินที่เป็นไร่-นา เป็นหลักประกัน MRR+ 1.50
  • กรณีใช้หลักประกันมากกว่า 1 ประเภท คิดอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามประเภทหลักประกัน
   อัตราดอกเบี้ย MRR = 6.245 (ตั้งแต่ 25 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป)


 • คุณสมบัติผู้กู้:
  • เป็นบุคคลธรรมดาอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ สัญชาติไทย หรือ เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย

  • เป็นผู้ประกอบการขายอาหาร หรือ เป็นผู้ประกอบการขายอาหารว่างหรือเครื่องดื่ม หรือ เป็นผู้ประกอบการด้านอาหาร เช่น อาหารว่าง หรือเครื่องดื่ม ซึ่งดำเนินกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

  • ต้องมีสถานประกอบการอยู่ใกล้กับสาขาที่รับเรื่องขอกู้สินเชื่อ โดยจะต้องอยู่ในพื้นที่ที่สาขารับเรื่องขอกู้สามารถตรวจสอบกิจการ/สถานประกอบการของผู้ขอกู้ได้

  • มีถิ่นที่อยู่อาศัยและสถานที่ประกอบการแน่นอน สามารถติดต่อได้

สิทธิพิเศษของสินเชื่อ

 • ยกเว้นค่าธรรมเนียม กรณีทำบัตรใหม่ 100 บาท (บัตรออมสินวีซ่าเดบิต สมาร์ทไลฟ์ หรือ บัตรออมสินวีซ่าเดบิต สมาร์ทแคร์)
 • ยกเว้นค่าธรรมเนียม การให้บริการสินเชื่อ
 • สามารถเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก Triple Interest ได้ โดยได้รับอัตราดอกเบี้ย 3 เท่าของบัญชีเงินฝาก
  ใช้บริการสินเชื่อ Street Food พร้อมทั้งใช้บริการ Mobile Banking (MyMo) และบัตรออมสินวีซ่าเดบิต สมาร์ทไลฟ์ หรือบัตรออมสินวีซ่าเดบิต สมาร์ทแคร์


  ข้อมูลจาก https://www.gsb.or.th/

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *