ระบบการแจ้งเตือนการสัมผัสเชื้อจาก Google และ Apple

Apple และ Google ร่วมกันพัฒนาระบบการสัมผัสเชื้อ ที่สามารถช่วยแจ้งเตือนผู้ใช้งานหากมีความเสี่ยงสัมผัสชื้อไวรัสโควิด-19

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *