เฟสบุ๊คยกเลิก กฎข้อความต้องน้อยกว่า 20%

Facebook Ads ประกาศกฎใหม่ ยกเลิกกฎ ข้อความน้อยกว่า 20% หรือ Text Content in Facebook Ad

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *