Facebook ประกาศเปิดตัวบริการใหม่ล่าสุด Facebook Shops

บริการใหม่ล่าสุดจากทาง Facebook และ Instagram เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ ให้สามารถเปิดร้านขายออนไลน์ได้ง่ายขึ้น

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *