Facebook เตรียมออกกฎ การจำกัดโฆษณาต่อเพจ

เฟซบุ๊กเตรียม ออกกฎจำกัดจำนวนโฆษณาต่อเพจ จะมีผลบังคับใช้ในปี 2021 นี้

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *