เช็คเงิน e-money บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้รึยัง?

สำหรับผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินจากรัฐบาล ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 (โครงการเก่า) คือ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีวงเงินในกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) คงเหลือใน “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” หรือบัตรคนจน และได้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 (โครงการปัจจุบัน) กรมบัญชีกลางจะคืนวงเงิน e-Money คงเหลือให้แก่ผู้มีสิทธิแล้ววันนี้ 23 พฤษภาคม 2567

เงินคงเหลือบัตรคนจนเข้าพร้อมเพย์ 23-24 พ.ค.นี้

วันนี้ 23 พ.ค.2567 ทางกรมบัญชีกลาง ได้ออกประกาศแจ้งข่าว สำหรับผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 65 มีวงเงิน e-Money คงเหลือในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (โครงการเก่า) และทางกรมบัญชีกลางจะทำการโอนเงินเข้าสู่ e-Money คืนให้กับผู้ที่มีสิทธิในวันที่ 23-24 พ.ค.2567 ใครที่ได้รับเงินจากทางรัฐบาลในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้ว ให้เช็คในระบบ e-Money กันได้เลย

วิธีการเช็คสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ

  1. ต้องมีการยืนยันตัวตนแล้ว สำหรับผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ และยังมีชีวิตจะโอนเงิน e-Money ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชน หรือ บัญชีเงินฝากธนาคารตามที่ผู้มีสิทธิแจ้งความประสงค์ที่สำนักงานคลังจังหวัด/กรมบัญชีกลางในวันที่ 23 และ 24 พ.ค.2567
  2. ผู้ที่ยังไม่ยืนยันตัวตนให้ยืนยันตัวตนภายในวันที่ 26 เม.ย. 2567 โดยจะทำการโอนเงิน e-Money คืนให้ในวันที่ 23 และ 24 พ.ค. 2567
  3. แก้ไขรายการที่โอนไม่สำเร็จ (Reject) จากเดือน พ.ค. 2567 จำนวน 1 ครั้ง ในวันที่ 21 มิ.ย. 2567 หากยังมีรายการที่โอนไม่สำเร็จ (Reject) จะส่งเงินคืนกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจรากฐานและสังคม
  4. ผู้มีสิทธิสามารถตรวจสอบข้อมูลเงิน e-Money คงเหลือในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้ที่ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม(หัวข้อตรวจสอบสิทธิสวัสดิการสังคม)

ข้อมูลจาก กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *