รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2563

 • วันนี้ (28 ธันวาคม 2563) ทางศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. ได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางศูนย์ข้อมูล COVID-19 ประจำวันที่ 28 ธันวาคม 2563 โดย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยล่าสุดมีผู้จิดเชื้อเพิ่ม 144 รายใหม่ สรุปรายละเอียดดังต่อไปนี้

สรุปข้อมูลสถานการณ์โควิด-19

 • จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ในวันที่ 28 ธันวาคม 2563 อยู่ที่ 144 ราย โดยแบ่งเป็น
  • ผู้ป่วยติดเชื้อภายในประเทศ 115 ราย
  • ผู้ป่วยติดเชื้อในแรงงานต่างด้าว (คัดกรองแบบเชิงรุก) 14 ราย
  • ผู้เข้ากักตัวในสถานที่รัฐจัดให้ 15 ราย
 • ทำให้ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสมอยู่ที่ 6,285 ราย
  • ติดเชื้อในประเทศ 4,302 ราย
  • ติดเชื้อในแรงงานต่างด้าว 1,370 ราย
  • เป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 1,983 ราย
  • กักตัวในสถานที่รัฐจัดให้ 1,450 ราย
 • จำนวนผู้ป่วยยืนยัน ซึ่งจำแนกตามพื้นที่รักษา ดังนี้
  • ภาคเหนือ 207 ราย
  • ภาคกลาง 2,729 ราย
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 132 ราย
  • ภาคใต้ 765 ราย
  • กรุงเทพฯ และนนทบุรี 2,452 ราย
 • จำนวนผู้ป่วยที่รักษาอยู่ในโรงพยาบาลอยู่ที่ 2,045 ราย และจำนวนผู้เสียชีวิตยังคงที่อยู่ที่ 60 ราย

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *