ศบค. ประกาศยกเลิก Thailand Pass เฉพาะคนไทย

ไฟเขียวแล้ว ยกเลิก Thailand Pass สำหรับคนไทย

ข่าวล่าสุดคนไทยได้เฮลั่นกันเลยทีเดียว กับการประกาศไฟเขียวจากทางศบค. เกี่ยวกับการอนุมัติ ยกเลิก Thailand Pass ให้กับคนไทย โดยวันนี้ที่ประชุมศบค. ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 มีการอนุมะติการปรับมาตรการป้องกัน สำหรับการเดินทางเข้าราชอาณาจักร และ การบริหารจัดการระบบ Thailand Pass โดยศูนย์ปฎิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์ และ สาธารณสุข กรณีโรคติดต่อโควิด 19 กระทรวงสาธารณสุข

สำหรับการคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้ามาในประเทศในช่วงการระบาดขาลง หรือ Declining Phase โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดภาระของสาธารณสุขในประเทศ กรณีที่ผู้เดินทางเข้าประเทศมีการติดเชื้อ สิ่งที่จำเป็นจำต้องมีในกลุ่มผู้เดินทางเข้ามายังราชอาณาจักร้แก่

  • วัคซีน เพื่อลดความรุนแรงของโรค และควรมีการฉีดเข็มกระตุ้น
  • ประกันสุขภาพ วงเงินที่เพียงพอต่อการรักษาในประเทศไทย โดยเฉพาะกลุ่มที่ยังไม่รับวัคซีน
  • การตรวจทางห้องปฎิบัติการ ก่อนเดินทางเข้าประเทศ จำเป็นในกลุ่มที่ไม่ไปฉีดวัคซีน

อัพเดท 2 แผนผ่อนปรน มาตรการเข้าประเทศ

1. แผนการผ่อนปรน มาตรการเเดินทางเข้าประเทศเพื่อรองรับ Endemic Approach เพื่อปรับลดการตรวจเริ่ม 1 มิถุนายน 2565 โดยจะมีการปรับลดการตรวจในการเข้าราชอาณาจักร ตามรายละเอียดด้านล่าง

  • ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศ ที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน หรือ ได้รับวัคซีนมาแต่ไม่ครบ สามารถแสดงผล Pro-ATK หรือ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทาง
  • ยกเลิกการกักตัว ในกลุ่มที่ไม่ได้รับวัคซีน หรือ ได้รับวัคซีนไม่ครบ และ ไม่มีผลตรวจ โดยเมื่อเดนิทางมาถึง สามารถตรวจ Pro-ATK เมื่อถึงสนามบิน

2. ปรับแผนการผ่อนปรน มาตรการเข้ามาประเทศเพื่อรองรับ Endemic Approach โดยปรับการลงทะเบียน Thailand Pass เริ่มต้นวันที่ 1 มิถุนายน 2565

อัพเดทมาตรการปัจจุบัน

ปัจจุบันผู้ที่เดินทางเข้ามายังราชอาณาจักรไทย ทุกคนจะต้องทำการลงข้อมูลในระบบ Thailand Pass ก่อนเข้าราชอาณาจักร โดยจะขอปรับเป็น ให้ผู้ที่เดินทางเฉพาะต่างชาติ ที่ยังต้องลงทะเบียนข้อมูลในระบบ Thailand Pass คนไทยไม่ต้องลงข้อมูล Thailand Pass ปัจจุบันต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยมีสัดส่วน 12-20 ต่อวันจากผู้เดินทางทั้งหมด

Thailand Pass ให้ปรับเปลี่ยนสำหรับชาวต่างชาติ เพื่อความสะดวกสบายตามรายละเอียดด้านล่าง

  1. ปรับรูปแบบให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นสำหรับชาวต่างชาติ โดยจะต้องมี Vaccine/Test2, Insurance, Passport
  2. ให้ออก QR Code ทันทีหลังจากลงทะเบียนเสร็จ ไม่มีการรออนุมัติ แต่ระบบสามารถตรวจสอบได้ด้วยระบบ AI และ QR Code ของวัคซีน
  3. ประกันสุขภาพต่างชาติ ยังคงเอาไว้ที่ $10,000
  4. ให้สายการบินทำการตรวจสอบเอกสารต่างชาติ ที่ปรากฎตามหน้า QR Code และออก Boarding Pass
  5. เมื่อเดินทางถึงประเทศไทยแล้ว ให้ทำการตรวจสอบ และ ลงระบบคัดกรองเข้าประเทศระบบ Thailand Pass โดยให้กรมควบคุมโรค ทั้งระบบ, ทรัพยากร และ งบประมาณ เพื่อนำมาพัฒนาระบบการติดตามโรคติดต่ออันตราย ได้แก่ โรคไข้เหลือง, อีโบลา และ โรคอุบัติใหม่

 

 

 

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *