อัพเดตล่าสุด เงื่อนไขการโปรโมทแคมเปญ สินเชื่อ จากแบงค์ชาติ

ได้มีการประกาศใช้ ดีเดย์บังคับใช้ 1 ม.ค. 2567  กับ มาตรการการคุมสื่อสำหรับสินเชื่อ เป็นมาตรการใหม่จากแบงค์ชาติ หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำหรับมาตรการที่ออกมาในครั้งนี้ มีจุดประสงค์ เพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดการสร้างหนี้เกินตัว และเพื่อลดหนี้ครัวเรือน และได้มีการออกกำหนด พร้อมแนวทางการปฏิบัติให้กับสถาบันการเงินที่ปล่อยสินเชื่อให้มีความรับผิดชอบและเป็นธรรรมมากขึ้น

BOT : มาตรการคุมสื่อสินเชื่อ จากแบงค์ชาติ

แบงค์ชาติ หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ออกประกาศมาตรการคุมสื่อสินเชื่อ เพื่อเป็นการกำหนดแนวทาง และหลักเกณฑ์ให้กับสถาบันการเงิน ทางที่เป็นธนาคาร และไม่ได้เป็นธนาคาร นำไปปรับปรุงการดำเนินธุรกิจสินเชื่อ ให้เกิดการรับผิดชอบและเป็นธรรมต่อผู้บริโภคมากขึ้นนั้นเอง โดยมาตรการในครั้งนี้มีผลบังคับใช้ 1 มีนาคม 2567 นี้ ซึ่งมาตรการนี้ก็ยังมีผลกับ Publisher หรือ นักโปรโมทออนไลน์อีกด้วย เนื่องจากการใช้สื่อออนไลน์ในการโปรโมทสินเชื่อต่างๆ ก็ถูกรวมในมาตรการคุมสื่อสินเชื่อด้วย ไม่ใช่แค่ธนาคารอย่างเดียว เพื่อเป็นไปตามมาตรการ ก็ขอให้นักโปรโมทออนไลน์ทุกท่านทำความเข้าใจการมาตรการคุมสื่อสินเชื่อในครั้งนี้ และนำไปปรับใช้ตามมาตรการของแบงค์ชาติ

สำหรับข้อจำกัด กลักเกณฑ์และการปฏิบัติ พร้อมคำที่ห้ามใช้ สามารถอ่านได้ที่นี่ : https://accesstrade.in.th/bot-new-regulation/

 

หลักการโฆษณาสินเชื่อตามช่องทางสื่อออนไลน์

1. สื่อต้องมีความถูกต้องและชัดเจน ต้องแสดงถึงเงื่อนไข คำเตือน หรือข้อแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในการโฆษณาที่ชัดเจน เช่น อัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่ ระยะเวลานานเท่าไหร่ คำเตือนต่างๆ ต้องชัดเจนเช่นกัน

2. สื่อต้องมีข้อมูลครบถ้วนและเปรียบเทียบได้ โดยหลักเกณฑ์ คือ ต้องมีการแสดงยอดต่ำสุด-สูงสุด ของอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปี ขนาดตัวอักษรเท่าถ้อยคำพูดเชิญชวน

3. สื่อต้องไม่กระตุ้นให้เกิดการก่อหนี้เกินควร หรือหนี้ที่ไม่จำเป็น หลักเกณฑ์ คือ ห้ามกระตุ้นให้ก่อหนี้เกินควร และส่งเสริมวินัยการเงิน เช่น ห้ามทำกิจกรรมส่งเสริมการขายที่ให้รางวัลหรือของขวัญ ทันทีที่สมัครเป็นต้น

 

 

การนำมาตรการไปปรับใช้ในการโปรโมทแคมเปญสินเชื่อของ ACCESSTRADE

สำหรับ Publisher หรือ นักโปรโมทออนไลน์ ที่ทำ Affiliate กับ ACCESSTRADE ขอให้ทุกท่านศึกษาข้อมูลมาตรการคุมสื่อสินเชื่อจากแบงค์ชาติ พร้อมปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดความผิดในอนาคต เรามีตัวอย่างในการปฏิบัติตามมาตรการคุมสื่อสินเชื่อ ให้ทุกคนได้ทำความเข้าใจ

 

อัพเดตล่าสุด เงื่อนไขการโปรโมทแคมเปญ สินเชื่อ จากแบงค์ชาติ

อัพเดตล่าสุด เงื่อนไขการโปรโมทแคมเปญ สินเชื่อ จากแบงค์ชาติ

ข้อห้ามในการโปรโมทผลิตภัณฑ์การเงิน

สำหรับท่านใดที่โปรโมทแคมเปญสินเชื่ออยู่ ไม่ว่าจะเป็นในรูป และบทความ แคปชั่น หรือข้อมูลที่โปรโมทต่างๆต้องมีคำเหล่านี้อยู่ด้วย สำหรับสื่อวิดีโอต้องมีข้อความปรากฎในคลิปตลอดเวลา สามารถดูข้อมูลแต่ละแคมเปญได้ดังนี้

 

คำที่กำหนดของแคมเปญสินเชื่อ ที่ต้องระบุลงไปในรูป และแคปชั่น

 

 

แคมเปญ UOB

UOB Credit Cards

Credit card :
– ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนเต็มจำนวนได้ตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
Cash Plus:
– กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว
– อัตราดอกเบี้ย 25% ต่อปี
Combo (credit card & cash plus) :
– ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนเต็มจำนวนได้ตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี สำหรับบัตรเครดิต
– กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว
– อัตราดอกเบี้ย 25% ต่อปี สำหรับบัตรยูโอบี แคชพลัส

UOB Car2Cash

– กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว
– อัตราดอกเบี้ย 10.99% – 24% ต่อปี

UOB TMRW

– กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว
– อัตราดอกเบี้ย 10.99% – 24% ต่อปี*
– *เงื่อนไขโปรโมชั่น คุณสมบัติผู้กู้ และการอนุมัติสินเชื่อไปเป็นตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคารที่ให้บริการสินเชื่อ

 

แคมเปญ KTC

KTC Credit Card

– ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
– Use when necessary and pay back full amount on time to avoid a 16% interest rate per annum.

KTC พี่เบิ้ม

– สำหรับรถทุกประเภท “กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว อัตราดอกเบี้ย 21%-24% ต่อปี”

KTC Proud

– ในกรณีที่ชิ้นงานระบุอัตราดอกเบี้ย “กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว”
– ในกรณีชิ้นงานไม่พูดถึงดอกเบี้ยเป็น “กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว อัตราดอกเบี้ย 25% ต่อปี”

 

แคมเปญ KKP

KKP Personal Loan

– กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว
– อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 11.99% – 25 % ต่อปี

KKPFG บัตรกดเงินสด

– กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 25 % ต่อปี

 

แคมเปญ สินเชื่อส่วนบุคคล Promise

– กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว
– อัตราดอกเบี้ย 15% – 25% ต่อปี

แคมเปญ บัตรกดเงินสด A money

– กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว
– อัตราดอกเบี้ย 17% – 25% ต่อปี

 

แคมเปญ เงินติดล้อ สินเชื่อทะเบียนรถเก๋ง-กระบะ และรีไฟแนนซ์

– กู้เท่าที่จำเป็น และชำระคืนไหว อัตราดอกเบี้ย 14-24% ต่อปี

 

แคมเปญ Kashjoy Revolving loan and Term loan

*อัตราดอกเบี้ย 25% ต่อปี
*เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทฯ กำหนด
*กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว

 

แคมเปญ สมหวังเงินสั่งได้

– *อัตราดอกเบี้ย 12% – 24% ต่อปี | กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว
– *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

 

แคมเปญ ธนชาติ

Thanachart Cash Your Car

– กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว
– อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 5.93%-17.50% ต่อปี

ttb Flash

– กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว ดอกเบี้ย 25% ต่อปี

ttb So Chil

– ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี เงื่อนไขตามที่ธนาคารกำหนด

ttb So Fast

– ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี เงื่อนไขตามที่ธนาคารกำหนด

ttb Cash 2 Go

– กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว
– ดอกเบี้ย 17% – 25% ต่อปี

 

แคมเปญกรุงศรี

Krungsri First Choice VISA

– ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16%

Krungsri First Choice XU

– ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16%

Krungsri Platinum Credit Cards

– ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16%

Krungsri NOW platinum credit cards

– ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16%

Krungsri JCB

– ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16%

Krungsri Lady Titanium

– ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16%

Krungsri Signature

– ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16%

 

แคมเปญ CIMB

CIMB THAI Extra cash & Personal cash

Extra cash
– * กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว
– * อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อรายย่อย (Consumer Loan Rate: CLR) ณ วันที่ 4 ต.ค. 66 = 20% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบโดยการประกาศไว้ ณ สถานที่ทำการสาขาและเว็บไซต์ของธนาคาร
– * อัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง 7.3% ถึง 25% ต่อปี

Personal cash
– * กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว
– * อัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง 9.99% ถึง 25% ต่อปี

CIMB THAI HOME LOAN

– * กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว
– * อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

สำหรับ ACCESSTRADE Publisher และ Influencer

สำหรับ Publisher หรือ นักโปรโมทสินค้าออนไลน์ ก็ต้องคำนึงถึงมาตรการนี้เช่นกัน เนื่องด้วยมาตรการนี้ไม่ได้คุมแค่ธนาคารอย่างเดียว ยังรวมไปถึงสื่อโฆษณาออนไลน์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้อกับสินเชื่ออีกด้วย Publisher ท่านใดโปรโมทแคมเปญที่เกี่ยวข้องกับการเงิน สินเชื่อต่างๆ ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เช่นกัน วันนี้เราจึงมีหลักการ และตัวอย่างในการโปรโมทมาให้ เพื่อให้ทุกท่านได้พิจารณาก่อนลงสื่อโฆษณาค่ะ

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *