วันต่อต้านยาเสพติดโลก

ทุกวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี จะถือเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ที่จะเป็นวันให้ทุกคน ทุกประเทศทั่วโลก ได้ตระหนักถึงภัยคุกคามของปัญหายาเสพติด กำหนดโดยองค์การสหประชาชาติ เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงผลกระทบต่อมวลมนุษยชาติ โดยประเทศไทยได้ปฏิบัติ และมรเจตนารมณ์ร่วมชัดเจนที่จะยืนยันร่วมกับประชาคมโลกในการต่อต้านยาเสพติด ตั้งแต่ปี 2530 จนมาถึงปัจจุบันนี้

วันต่อต้านยาเสพติดโลก 

วันต่อต้านยาเสพติดโลก

ที่มาของวันต่อต้านยาเสพติด

“World Drug Day” หรือ “International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking” ชื่อวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งเป็นที่มาที่เกิดจากปัญหาการใช้ยาเสพติดทั่วโลก ส่งผลระทบหลายๆด้าน ทั้งสุขภาพ การเป็นอยู่ และชีวิต ของประชากร ทำให้เกิดการประชุมของสหประชาชาติในปี พ.ศ. 2530 จัดขึ้นที่กรุงเวียนนา ซึ่งการประชุมครั้งนั้นมีการว่าด้วยเรื่องการใช้ยาเสพติดในทางที่ผิด และการลักลอบใช้ยาเสพติดในพื้นที่ต่างๆ ทำให้ประเทศต่างๆ ที่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก ได้มีการแสดงการต่อต้านยาเสพติดโดยการจัดกิจกรรมต่างๆ  เพื่อรณรงค์และต่อต้านยาเสพติดทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ตั้งแต่นั้นมา

 

คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2566

คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติด ปี 2566 คือ “รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด”

หากพบเห็นการกระทำที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด สามารถแจ้งเบาะแสเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โทรสายด่วน 1386 ได้ตลอด 24 ชม.

 

ประเภทของยาเสพติด

ยาเสพติดให้โทษออกเป็น 5 ประเภท จากพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

ประเภทที่ 1 เฮโรอีน ยาบ้า ยาอี เป็นประเภทยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรง ยาที่ไม่มีการนำมาใช้ในทางการแพทย์ ที่สามารถทำให้เกิดการเสี่ยงต่อการติดยาของประชากรในระดับรุนแรง และอันตรายมาก
ประเภทที่ 2 มอร์ฟีน โคเคน โคเดอีน เป็นยาเสพติดให้โทษทั่วไป มีประโยชน์ในการรักษาโรคในระดับน้อยจนถึงมาก และทำให้เกิดการเสี่ยงต่อการติดยาของประชากรในระดับที่ต้องพึงระวัง 
ประเภทที่ 3 ยาแก้ไอผสมโคเดอีน  เป็นยาเสพติดให้โทษที่มียาเสพติดให้โทษในประเภท 2 เป็นส่วนผสมอยู่ด้วย เป็นยาที่ทำให้เกิดการเสี่ยงต่อการติดยาของประชากรน้อย แต่ยังคงมีอันตราย และมีประโยชน์มากในการรักษาโรค
ประเภทที่ 4  อาเซติค แอนไฮไดรด์ (Acetic Anhydride) อาเซติลคลอไรด์ (Acetyl Chloride) สารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 หรือประเภท2
ประเภทที่ 5  กัญชา พืชกระท่อม เห็ดขี้ควาย ยาเสพติดให้โทษที่มิได้อยู่ในประเภทที่1 ถึงประเภทที่4 ถึงแม้กระท่อม กับกัญชา จะเปิดแบบเสรีแล้วสำหรับประเทศไทย แต่ก็ยังคงผิดกฎหมายอยู่ หากใช้ในทางที่ผิด และไม่มีใบรับรองการใช้ยาอย่างถูกต้อง

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *