การทำงานออนไลน์ใน Affiliate Marketing นั้นสามารถทำได้ด้วยการทำเว็บไซต์หรือบล็อก เพื่อโปรโมทสินค้าและบริการของ Advertiser ผ่านลิงก์ Affiliate ซึ่งเมื่อมีผู้เข้าชมคลิกลิงก์และทำการซื้อสินค้า หรือกระทำการตามเงื่อนไขที่กำหนด ก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นจาก Advertiser หลายๆ คนคงจะเคยได้ยิน Affiliate Marketing แต่ความหมายที่แท้จริงจะเป็นอย่างไร หรือทำงานยังไง วันนี้เราจะมาอธิบายให้เข้าใจกันสำหรับ Affiliate Marketing Model.

Affiliate Marketing Model เป็นรูปแบบการตลาดออนไลน์ที่เชื่อมโยงกันระหว่างผู้ขายสินค้าหรือบริการ (Advertiser) กับผู้โปรโมทสินค้า (Publisher) ซึ่ง Publisher จะเป็นบุคคลหรือบริษัทที่ร่วมมือกับ Advertiser เพื่อส่งเสริมการขายสินค้าหรือบริการของ Advertiser ผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ บล็อก Facebook IG สื่อออนไลน์ และอื่นๆ

โดยทั่วไปแล้ว Publisherจะได้รับค่าคอมมิชชั่นหรือรางวัลจาก Advertiser เมื่อมีการส่งผู้ซื้อหรือผู้รับบริการเข้าสู่เว็บไซต์หรือการซื้อสินค้า บริการจาก Advertiser โดยในการตลาดแบบ Affiliate Marketing นี้ เป็นเป็นกลยุทธ์การตลาดที่สามารถสร้างผลกำไรและเพิ่มยอดขายได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการโฆษณาแบบทั่วไปเนื่องจาก Publisher จะได้รับค่าคอมมิชชั่นเฉพาะเมื่อมีการขายจริงของ Advertiser ที่เป็นผลมาจากการส่งเสริมการขายของ Publisher นั้นๆ

ในการตลาดแบบ Affiliate Marketing Model นั้น มี 3 ส่วนประกอบด้วยกันดังนี้

Affiliate Marketing Model

  1. ผู้ต้องการขายสินค้า เจ้าของแบรนด์ ร้านค้า (Advertiser) ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการ ขนาดเล็กหรือใหญ่ ที่มีความประสงค์ เพิ่มชองทางการรับรายได้จาก การตลาดออนไลน์ผ่านการทำ Affiliate Marketing โดยจะสร้างโฆษณาสำหรับสินค้าหรือบริการของตนเองและทำการเปิดให้บริการให้กับผู้โปรโมทสินค้า (Publisher) เพื่อให้ Publisher สามารถเข้าร่วมแคมเปญได้
  2. ผู้โปรโมทสินค้า ครีเอทเตอร์  (Publisher) จะเป็นคนโปรโมทสินค้า ผ่านการรีวิว หรือแนะนำการใช้สินค้า โดยเลือกสินค้า แคมเปญ หรือบริการที่ต้องการโปรโมทและนำโฆษณาของ Advertiser ไปแสดงบนช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ บล็อก สื่อสังคมออนไลน์ และอื่นๆ โดยต้องนำ Affiliate Link ที่มาจากระบบ เพื่อติดตามการคลิกของลูกค้า ถ้าลูกค้าซื้อสินค้าโดยผ่านการคลิกลิ้งก์ Publisher ก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นตามเปอร์เซ็นที่ตกลงกันไว้
  3. ผู้ซื้อสินค้า และบริหาร : ลูกค้า เมื่อลูกค้าใช้งานเข้าสู่เว็บไซต์ของ Advertiser ผ่านการโปรโมท การรีวิวต่างๆ ของ Publisher และทำการซื้อสินค้าหรือบริการ หรือดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนด ผู้โปรโมทสินค้า ครีเอทเตอร์  (Publisher) จะได้รับค่าคอมมิชชั่นหรือรางวัลตามกำหนด

ผู้โปรโมทสินค้า ครีเอทเตอร์  (Publisher) จะได้รับค่าคอมมิชชั่นหรือรางวัลตามเงื่อนไขที่ Advertiser กำหนด ซึ่งการคำนวณค่าคอมมิชชั่นสามารถใช้หลักการต่างๆ ได้ เช่น

  • รายได้จากการขาย: คำนวณจากจำนวนสินค้าที่ขายได้ผ่านลิงก์ Affiliate และมูลค่าเงินที่ได้รับจากการขายนั้นๆ
  • ค่าสมัครสมาชิก: คำนวณจากจำนวนผู้ใช้งานที่สมัครสมาชิกผ่านลิงก์ Affiliate
  • การเปิดบัญชี: คำนวณจากจำนวนผู้ใช้งานที่เปิดบัญชีผ่านลิงก์ Affiliate
  • การเติมเงิน: คำนวณจากจำนวนผู้ใช้งานที่เติมเงินผ่านลิงก์ Affiliate

ในแต่ละแคมเปญ Affiliate Marketing ก็จะมีเงื่อนไขการจ่ายค่าคอมมิชชั่นแตกต่างกันไป อาจจะจ่ายเป็นจำนวนเงินต่อการซื้อสินค้า หรือจ่ายตามร้อยละของมูลค่าสินค้า และอื่นๆ ซึ่งสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้จากเงื่อนไขของแต่ละแคมเปญ

มาสมัครเป็น Publisher กับ ACCESSTRADE กันได้เลย!!!

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *