จากเดิม Partner Com. Rate อยู่ที่

Notebook 1.54%
AIO, Smartphone, All Desktop PC 1.69%
Other 0.92%
DIY 0.77%

จะปรับลงเป็น ↓

Notebook 1.3%
AIO, Smartphone, All Desktop PC 1.54%
Other 0.92%
DIY 0.77%

เริ่ม 1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

 

 

 

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ support@accesstrade.in.th

**ข้อมูลเพิ่มเติม

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *