ตรวจสอบรายละเอียดแคมเปญ 6.18 SUPER JOY SHOPPING FESTIVAL ก่อนใครได้แล้ววันนี้

Special Campaign เฉพาะเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้น รับทันที 500 บาทเมื่อได้รับอนุมัติยอดตั้งแต่ 10 conversion ขึ้นไป และรับเพิ่มอีก 500 เมื่อยอดขายมากกว่า 10,000 บาท สามารถตรวจสอบเงื่อนไขก่อนทำการโปรโมทด้านล่างนี้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรม กับ  JD CENTRAL 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ กรุณาศึกษาทำความเข้าใจ ตกลง และยอมรับ ตามคำนิยามและกฎกติกาด้านล่างนี้

 1. คำนิยาม
  • ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (Publisher) หมายถึง ผู้ที่ยังไม่มียอดคำสั่งซื้อ หรือมียอดคำสั่งทาง JD CENTRAL ไม่เกิน 10 คำสั่งซื้อ ในช่วงวันที่ 1 เมษายน – 30 เมษายน พ.ศ. 2562
  • คำสั่งซื้อ (Order) หมายถึง สินค้าที่ได้รับการอนุมัติจาก JD CENTRAL และลูกค้าสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ของ publishers
 2. กฎกติกา
  • ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมใช้ IP address เดียวกันกับผู้ที่ซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ของ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ไม่ว่าจะเป็น IP address ของผู้ใช้เดิมหรือผู้ใช้ปัจจุบัน)
  • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มียอดเกิน 10 คำสั่งซื้อ และได้รับการอนุมัติภายในเดือนเมษายน จะถูกตัดสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้โดยอัตโนมัติ
  • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเงินรางวัล 500 บาท เมื่อมีคำสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 10 คำสั่งซื้อ ภายในระยะเวลาที่กำหนด
  • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มียอดคำสั่งซื้อมากกว่า 10 คำสั่งซื้อ และมียอดขายอย่างน้อย 10,000 บาท จะได้รับเงินรางวัลพิเศษอีก 500 บาท
  • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเงินรางวัลสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท/คน
  • กิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562
  • JD CENTRAL ขอสงวนสิทธิ์จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ หากจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมครบตามที่กำหนดแล้ว JD CENTRAL สามารถระงับหรือยกเลิกการลงทะเบียนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า นอกเหนือจากการตกลงและยอมรับในกฎ กติกา ข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างต้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนจะต้องทำตามข้อกำหนดของกฎหมายการค้าที่บังคับใช้ และจะต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรม หรือการดำเนินการใดๆ ที่อาจหลอกหลวงและรุกรานสิทธิของบุคคลผู้อื่น

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนยินยอมให้ JD CENTRAL และตัวแทนพ้นจากความรับผิด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ เรื่องการมอบรางวัลจากกิจกรรมในครั้งนี้ ทั้งนี้ Central JD Commerce สามารถระงับสิทธิ์ของผู้เข้าแข่งขัน ยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือระงับกิจกรรมได้ทุกเมื่อ

JD CENTRAL ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไขนี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *