“GCJ O-Shopping” ยกเลิกแคมเปญ ชั่วคราว เพื่อแก้ไขปัญหาระบบติดตามผล Tracking tag บนเว็บไซต์ oshoppingtv.com โดยมีผลตั้งแต่ วันนี้ (30 มิถุนายน 2559) เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศแจ้งเปิดใช้งานแคมเปญเพิ่มเติม จากทาง AccessTrade

โดย Action จากแคมเปญ GCJ O-Shopping ที่เกิดขึ้นในระหว่างนี้ จะไม่ถูกนำไปคิดค่าคอมมิสชัน ดังนั้น ท่านสามารถนำลิงค์และแบนเนอร์ของแคมเปญอื่นๆ ไปทำการโปรโมทในเว็บไซต์ของท่านทดแทนได้

**ข้อมูลเพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *