9 ขั้นตอนตรวจสอบเงินเยียวยาเกษตรกร เช็คกันที่นี่!

มาตรวจสอบกันว่าทำครบทุกขั้นแล้วหรือไม่

มาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร (อ่านเพิ่มเติม: ธ.ก.ส. เปิดลงทะเบียน เยียวยาเกษตรกร รับเงิน 15,000 บาท) ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งจะมีการจ่ายเงินให้แก่ครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงานของรัฐ รายละ 5,000 บาท จำนวน 10 ล้านราย วงเงินงบประมาณจำนวน 150,000 ล้านบาท เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2563 โดยการจ่ายเงินจะดำเนินการโดยธนาคารการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)


9 ขั้นตอนจ่ายเงินและตรวจสอบเงินเยียวยาเกษตรกร  (โอนล็อตแรก 8 ล้านราย) ดังนี้

 1. ธ.ก.ส. จะมีการรับข้อมูลผู้ขึ้นทะเบียนที่ผ่านการตรวจสอบจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และจะมีการดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง

 2. กรณีเกษตรกรมีบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. แล้ว สามารถใช้บัญชีเงินฝากเดิมได้ ไม่ต้องมาเปิดบัญชีใหม่

 3. กรณีเกษตรกรที่ไม่มีบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. สามารถแจ้งเลขที่บัญชีเงินฝากที่มีอยู่กับธนาคารอื่นๆได้ โดยเตรียมข้อมูลดังนี้
  • หมายเลขบัตรประชาชน
  • หมายเลขโทรศัพท์
  • เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารอื่น
  • เข้าไปที่เว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com

 4. ธ.ก.ส. รับแจ้งช่องทางในการโอนเงินเท่านั้น ซึ่งยังไม่ได้ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของการให้ความช่วยเหลืออื่นๆของรัฐ เช่น การเยียวยา ผู้ประกอบอาชีพอิสระ (เราไม่ทิ้งกัน) ข้าราชการบำนาญ ประกันสังคม หรือโครงการอื่น ๆ

 5. กรณีเกษตรกรที่อยู่ระหว่างการขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ซึ่งหมดเขตวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 จะไม่พบข้อมูลในเว็บไซต์ เนื่องจากข้อมูลที่กระทรวงเกษตรฯ จัดส่งให้ ธ.ก.ส. กลุ่มเป้าหมายแรกจำนวน 8.35 ล้านราย เป็นข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพียง ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

 6. เกษตรกรจะสามารถแจ้งบัญชีเงินฝากธนาคารอื่น หลังจากได้ตรวจสอบความซ้ำซ้อนตามเงื่อนไขของโครงการ
  โดยเริ่มแจ้งได้ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 และ ธ.ก.ส. จะเริ่มโอนเงินเข้าบัญชีกลุ่มเป้าหมายที่ 2 พร้อมกับเกษตรกรที่มีบัญชี ธ.ก.ส. ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป


 7. ที่เว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com สามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ ซึ่งเกษตรกรที่ได้รับเงินกลุ่มแรกกว่า 8 ล้านราย สามารถตรวจสอบได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

 8. เกษตรกรไม่จำเป็นต้องมีบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. ยังสามารถใช้บัตร ATM ของ ธ.ก.ส. และของธนาคารอื่นๆ ถอนเงินจากตู้ ATM ได้ทุกธนาคาร

 9. สามารถใช้โทรศัพท์มือถือที่มีแอพพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile ทำการถอนเงินโดยไม่ใช้บัตรที่ตู้ ATM ของ ธ.ก.ส. ได้


แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *