9 กลุ่ม ที่ไม่มีสิทธิรับเงินเยียวยา เราไม่ทิ้งกัน

อัพเดท 9 กลุ่ม ที่ไม่มีสิทธิรับเงินเยียวยา จากรัฐบาล

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน.com เพื่อรับเงินเยียวยา 5000 บาท ตอนนี้มีคนที่สนใจลงทะเบียนไปแล้วกว่า 24.3 ล้านคน และ ตอนนี้มีคนยกเลิกการลงทะเบียนไปแล้ว จำนวน 330,000 คน คณะนี้มีผู้ที่ลงทะเบียน และ ผ่านเกณฑ์ เตรียมพร้อมที่จะได้รับเงินโอน เป็นจำนวน 1.68 ล้านรายชื่อ ซึ่งจะมีการเริ่มทยอยโอนเงิน ตั้งแต่วันที่ 8 ไปจนถึงวันที่ 10 เมษายน 2563 นี้

ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ และ ไม่มีสิทธิรับเงินเยียวยา แบ่งออกเป็น 9 กลุ่ม

  1. ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่อยู่ในวัยทำงาน ไม่ถือว่าเป็นแรงงานที่สามารถประกอบอาชีพได้
  2. นักเรียน และ นักศึกษา ไม่ถือเป็นแรงงาน หรือ ลูกจ้างอิสระ
  3. คนที่ว่างงานอยู่ก่อนหน้า ตกงานมาเป็นปี หรือ ตกงานมานานแล้ว ถือว่าไม่ได้รับผลกระทบ
  4. ผู้ค้าขายสินค้าออนไลน์ การค้าขายออนไลน์ ยังสามารถทำได้ปกติ ถือว่าไม่ได้รับผลกระทบ
  5. ผู้ที่มีสิทธิ์ ได้รับเงินชดเชย จากประกันสังคมกรณีว่างงาน (ผู้ประกันตนตามมาตรา 33)
  6. เกษตรกร เนื่องจากมีมาตรการเยียวยาอื่นๆรองรับเรียบร้อยแล้ว
  7. ผู้รับเงินบำนาญ ได้รับเงินบำนาญตามปกติ ถือว่าไม่ได้รับผลกระทบ
  8. ข้าราชการ ได้รับเงินเดือน ตามปกติ ถือว่าไม่ได้รับผลกระทบ
  9. คนงานก่อสร้าง การก่อสร้างยังคงสามารถดำเนินได้ตามปกติ ถือว่า ไม่ได้รับผลกระทบ

สำหรับการจ่ายเงินของมาตรการ นี้ทาง ครม. ได้มีการขยาย เวลาในการรับเงิน จาก 3 เดือน เป็น 5 เดือน จำกัดจำนวนคนที่ 9 ล้านคน เป็นมาตรการที่ออกมาเยียวยา ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 คนละ 5,000 บาท จากปกติ เป็นเวลา 3 เดือน เพิ่มเป็นจ่ายให้คนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 6 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือน เมษายน 2563 ไปจนถึงเดือน กันยายน 2563 รวมเป็นเงิน 30,000 บาท แต่จำกัดสิทธิ์เพียง 9 ล้านคนเท่านั้น โดยผู้ที่มีสิทธิลงทะเบียน จะเป็นกลุ่มอาชีพอิสระ ที่ได้ลงทะเบียน ผ่านทางเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *