มาตรการเยียวยา จากภาครัฐ จากพิษโควิด

สำหรับแรงงาน ลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว รวมไปถึง อาชีพอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19 สามารถเช็คมาตรการดูแล และ เยียวยาจากภาครัฐได้ที่นี่

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *