มาตรการเยียวยา จากภาครัฐ จากพิษโควิด

มาตรการเยียวยา และ ดูแล จากรัฐบาล รับมือโควิด

แรงงาน ลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว หรือ บุคคลที่มีอาชีพอิสระ ที่ไม่ได้อยู่ในระบบ ประกันสังคม และ เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ต้องอัพเดท มาตรการช่วยเหลือจากทางรัฐบาลไทยกันหน่อย จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ในปัจจุบันของประเทศไทย ที่ทำให้เศรษฐกิจของไทย จากทุกๆอุตสหกรรม ติดลบกับทั้งหมด จากสถานการณ์นี้ คงไม่มีใคร ไม่ได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนจากพิษโควิด-19 จากสถานการณ์ดังกล่าว ทางภาครัฐบาลไทย ได้มีมาตรการออกมาช่วยเหลือประชาชนคนไทยเยอะมากๆ สามารถอัพเดทมาตรการดังกล่าวได้ด้านล่าง

8 มาตรการเยียวยา พิษโควิด-19 จากรัฐบาลไทย

  1. มอบเงินสนับสนุน คนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน – ให้เงินเยียวยาแรงงาน, ลูกจ้าง, ลูกจ้างชั่วคราว, อาชีพอิสระ ที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม จากการปิดที่เสี่ยงต่อการระบาดชั่วคราว รวมจำนวนผู้ที่ลงทะเบียน ประมาณ 3 ล้านคน สำหรับผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคม เพิ่มสิทธิในกรณีว่างงาน 50% ของค่าจ้าง ในกรณีที่นายจ้างไม่ให้ทำงาน รับเงินไม่เกิน 180 วัน และ ในกรณีรัฐสั่งให้หยุด รับเงินไม่เกิน 90 วัน
  2. สินเชื่อฉุกเฉิน 10,000 บาท ต่อราย – วงเงินรวม 40,000 ล้านบาท มาพร้อมอัตราดอกเบี้ยเพียง 0.1% ต่อเดือน และ ไม่ต้องมีหลักประกันในการขอกู้
  3. สินเชื่อพิเศษ 50,000 บาท ต่อราย – วงเงิน 20,000 ล้านบาท มาพร้อมกับอัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน แต่เวลากู้ ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
  4. สนง. ธนานุเคราะห์ รับจำนำดอกเบี้ยต่ำ – วงเงินรวม 2,000 ล้าน บาท คิดดอกเบี้ยจากประชาชน ในอัตราไม่เกิน 0.125% ต่อเดือน
  5. ยืดการเสียภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา – เลื่อนกำหนด เวลาในการยื่นแบบ และ ชำระภาษี เงินได้บุคคลธรรมดา ออกไปในเดือนสิงหาคม 2563
  6. หักลดหย่อยภาษี ประกันสุขภาพเพิ่มขึ้น – เพิ่มวเงิน ลดหย่อยภาษี ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ จาก 15,000 บาท เป็น 25,000 บาท
  7. ยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับค่าเสี่ยงภัย ให้กับ บุคคลากรทางการแพทย์
  8. เพิ่มทักษะ ฝึกอมรมมีเงินใช้ – ฝึกอบรม เพิ่มทัพษะอาชีพ หรือ จัดกิจกรรมเพื่อสัมคม รวมไปถึง นักศึกษาที่ยังหางานไม่ได้ ขยายการฝึกอบรมผ่านภาคีเครือข่าย เช่น มูลนิธิ, โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, กองทุนหมู่บ้าน และ ชุมชนเมือง เป็นต้น

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *