6 ทริคประหยัดไฟ! ช่วง Work From Home จาก PEA

วิธีประหยัดไฟ ช่วง Work From Home

ข่าวประชาสัมพันธ์จากกองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) แชร์ 6 ทริคเด็ด ! ใช้ไฟบ้านสุดประหยัด ช่วง Work from home ที่สามารถทำตามได้ง่ายๆ ดังนี้


  1. เปิดหน้าต่างรับลมและแสงธรรมชาติ ช่วยเรื่องแสงสว่างและอากาศเย็น เนื่องจากแสงและลมธรรมชาติ ถือเป็นทางเลือกที่ดี สำหรับการประหยัดพลังงานในช่วงที่มีการ Work from home ที่สำคัญการเปิดให้อากาศถ่ายเทยังจะช่วยลดความเสี่ยงของ COVID-19 ได้อีกด้วย

  2. การเลือกใช้หลอด LED แสงไฟสว่างเท่าเดิม แต่ประหยัดไฟกว่าหลอดไฟแบบเดิม ทั้งหลอดไส้ และหลอดฟลูออเรสเซนต์ ที่ใช้ไฟฟ้ามากกว่า ดังนั้น หากเปลี่ยนมาใช้หลอด LED จะสามารถให้ความสว่างได้มากกว่า และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วย

  3. เมื่อไม่ได้ใช้งาน Laptop หรือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ให้ตั้ง Sleep Mode และปรับแสงจอให้ไม่สว่างเกินไป ช่วยประหยัดไฟและ Save แบตเตอรี่ของเครื่องคอมพิวเตอร์ และ Laptop ถือเป็นเครื่องมือสำคัญ สำหรับการทำงาน ดังนั้น การตั้งค่าเพื่อประหยัดพลังงานจะช่วยประหยัดแบตเตอรี่ และปิดเมื่อไม่ได้ใช้งานทันที

  4. เมื่อไร้การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ ให้ปิด Gadget ไร้สาย เปิดเมื่อใช้ ปิดทันทีเมื่อเลิกใช้ ไม่เสียบปลั๊กทิ้งไว้ จำขึ้นใจเมื่อใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ไร้สาย แม้ว่าจะไม่มีการเชื่อมต่อ ก็ยังคงมีการทำงานอยู่และใช้กระแสไฟฟ้าอยู่ตลอด ดังนั้น อุปกรณ์ใดที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในช่วงนั้น ก็ปิดเครื่องและถอดปลั๊กทันที เพื่อลดการใช้กระแสไฟฟ้า

  5. ฟังเพลงใส่หูฟัง ประหยัดไฟกว่าหูฟังไร้สาย จึงควรเลือกหูฟังแบบสาย เพราะใช้กระแสไฟฟ้าในการทำงานน้อยกว่าหูฟังไร้สาย (Wireless) อีกทั้งในขนาดและราคาที่เท่ากัน หูฟังแบบมีสายจะได้รับฟังเสียงในคุณภาพที่ดีกว่าด้วย

  6. เลือกมุมทำงานมุมเดียว และตั้งเวลาการใช้ไฟ เหมือนที่ทำงานช่วง 9.00 น. เว้นเที่ยง และปิดตอน 17.00 น. กำหนดเวลาการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชัดเจน แน่นอนว่า ในบางเวลาเครื่องใช้ไฟฟ้าบางอย่างก็ไม่จำเป็น การกำหนดเวลาที่ชัดเจน จะทำให้เราเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *