ร้องทุกข์ เราไม่ทิ้งกัน

3 วันสุดท้าย ใครยังไม่ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยา 5,000 บาท อย่าลืมไปร้องทุกข์ เราไม่ทิ้งกัน ที่ธนาคารของทางรัฐบาล

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *