บัตรเครดิตใบไหน ใช้แล้วคุ้ม ทำ Affiliate ได้ ในยุคนี้ Cashless society สังคมไร้เงินสด ลดการใช้เงินสดกันแล้ว ตั้งแต่ช่วงโควิดที่ผ่านมา ที่มีข่าวเชื้อโรคอาจจะติดมากับเงินสด หรือเงินสดไม่สะอาดบ้าง ก็ทำให้ทุกคนเปลี่ยนกระแสหันมาใช้งานเป็นการสแกนจ่าย สแกน QR […]