หาเงินด้วยการทำ Affiliate แบบไม่ต้องมีเว็บไซต์ สำหรับใครหลายๆ คนที่กำลังหางานออนไลน์ หารายได้เสริม สร้างรายได้ด้วยวิธีออนไลน์ต่างๆ แน่นอนว่าต้องเคยได้ยินเกี่ยวกับ Affiliate กันมา ไม่มากก็น้อย แต่การทำ Affiliate ที่ทุกคนเข้าใจคือ ต้องมีช่องทางการโปรโมทออนไลน์ที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย หรือการมีเว็บไซต์ […]
วันต่อต้านยาเสพติดโลก ทุกวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี จะถือเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ที่จะเป็นวันให้ทุกคน ทุกประเทศทั่วโลก ได้ตระหนักถึงภัยคุกคามของปัญหายาเสพติด กำหนดโดยองค์การสหประชาชาติ เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงผลกระทบต่อมวลมนุษยชาติ โดยประเทศไทยได้ปฏิบัติ และมรเจตนารมณ์ร่วมชัดเจนที่จะยืนยันร่วมกับประชาคมโลกในการต่อต้านยาเสพติด ตั้งแต่ปี 2530 จนมาถึงปัจจุบันนี้ […]