กรมสรรพากรปรับรูปแบบการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ให้ทำได้ง่ายขึ้น
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ทำได้ง่ายขึ้นแล้ววันนี้ กรมสรรพากรได้มีการปรับรูปแบบ ในการยื่นภาษีแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ให้สามารถทำได้ง่ายขึ้นผ่าน Pop up ข้อมูลที่กรมสรรพากรมีเพื่อให้ผู้ยื่นแบบกดตอบรับหรือต้องการใส่เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มควมสะดวกให้กับผู้เสียภาษีมากขึ้น ทางด้านอธิบดีกรมสรรพากร ได้ออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับการปรับรูปแบบการยื่นแบบชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ทำให้มีความสะดวกสบายมากขึ้น และ รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยจะนำข้อมูลที่กรมสรรพากรมีไปใส่ไว้ในรายการการยื่นแบบของแต่ละบุคคล ยกตัวอย่างเช่น […]