ประกาศวันที่ธนาคาร ธ.ก.ส. จะโอนเงินเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกร ผู้ปลูกข้าว
ธ.ก.ส. เคาะวันที่จะโอนเงินประกันรายได้ข้าว งวดที่ 9 เปิดเผยข้อมูลจากทาง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในงวดที่ 9 จากการตรวจสอบ จะมีการเริ่มจ่ายเงินวันที่ 15 ธันวาคม 2565 สำหรับชาวนา เตรียมรับเงินส่วนต่างประกันรายได้เกษตรกร สูงสุดรายละ […]