ครม. ไฟเขียวจัดเก็บภาษีหุ้น ปีแรก
ครม. ไฟเขียวเก็บภาษีขายหุ้น 0.1% หลังเว้นใช้กฎหมายกว่า 30 ปี ไฟเขียวแล้ว สำหรับการเก็บภาษีขายหุ้น 0.1% หลังเว้นใช้กฎหมายมานานกว่า 30 ปี โดยจะมีผล 90 วันหลุงจากประกาศใช้ หรือ […]