ความคืบหน้า โครงการประกันรายได้เกษตรกร
เปิดรายละเอียด เงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1,000 บาท อัพเดทรายละเอียด เงินประกันรายได้ข้าวปี 65/66 เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ถูกปล่อยออกมาเพื่อช่วยเหลือชาวนา สำหรับมาตรการนี้ จะเป็นการแจกเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท สำหรับชาวนาสามารถเช็คสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกรปี 2565 จากทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ตามรายละเอียดด้านล่าง […]