เปิดวันหยุดยาว ตุลาคม 2565
เช็คด่วนวันหยุดเดือนตุลาคม 2565 มีวันหยุดยาวกี่วัน เปิดรายละเอียดวันหยุดเดือนตุลาคม 2565 มีวันหยุดกรณีพิเศษ ทำให้เป็นเดือนที่มีวันหยุดยาวได้ถึง 5 วันรวดเลยทีเดียว ตามปฏิทินในปี 2565 นี้ ในเดือนตุลาคม 2565 ประเทศไทยของเราจะมีวันสำคัญทางศาสนา และ […]
เปิดรายละเอียด ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตร จากการเปิดเผยข้อมูลของทางโฆษกรัฐบาล ในวันที่ 16 กันยายน 2565 นี้ ผู้ปกครอง สามารถทำการลงะทเบียน ขอรับเงินอุดหนุนบัตร เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ผ่านแอป “เงินเด็ก” รัฐบาลให้ความสำคัญ กับการลงทุนเพื่อการพัฒนาเด็กมาอย่างต่อเนื่อง […]