คืนเงินสมทย ประกันสังคม ม 40.
จ่ายเงินสมทบคืน ให้กับผู้ประกันตน ม.40 ที่จ่ายเงินเกิน ประกันสังคมประกาศ จ่ายเงินสมทบ คืนสำหรับผู้ประกันตน มาตรา 40 เริ่มวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชน ประกาศจากสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน […]