ต่อใบขับขี่นอกเวลาราชการ สามารถทำได้แล้ววันนี้
กรมการขนส่งทางบก เปิดให้ต่ออายุใบขับขี่ นอกเวลาราชการแล้ววันนี้ ประกาศจากกรมการขนส่งทางบก โดยอธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่า จากสถานการณ์การระบาของเชื้อไวรัสโควิดในปัจจุบันทำให้กรมการขนส่งทางบก จำเป็นจะต้องจำกัดผู้เข้าใชบริการในแต่ละช่วงเวลา ตามมาตรการ Social Distancing โดยเปิดให้มีระบบการจองคิวล่วงหน้าผ่าน Application DLT Smart Queue ทำให้รองรับจำนวนผู้ใช้บริการได้กึ่งหนึ่งของขีดความสามารถในการให้บริการของสำนักงานขนส่ง […]