ยังไม่เริ่ม 1 มี.ค. รักษาโควิด19 ฟรีตามสิทธิ์ ใช้ UCEP19 เหมือนเดิม
รักษาโควิด 19 ฟรีต่อไปแบบไม่มีกำหนด ยังไม่ยกเลิก UCEPโควิด19 สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 ยังคงสามารถใช้สิทธิ์ UCEP โควิด 19 รักษาฟรีทุกที่ทั้งโรงพยาบาลรัฐ และ โรงพยาบาลเอกชนได้ต่อไปแบบไม่มีกำหนด ภายหลังคณะรัฐมนตรี ได้ตีกลับมอบ […]
ACCESSTRADE จัดงาน ACCESSTRADE Summit 2022
ACCESSTRADE Summit 2022 การประชุมระดับโลกเพื่อส่งเสริมการเติมโตของตลาด ACCESSTRADE Summit 2022 เป็นการจัดการประชุมระดับโลก ในด้านประสิทธิภาพของนักการตลาดงานนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการเติมโตของตลาด และยังเปิดโอกาสในการสร้างเครือข่ายสำหรับนักการตลาดในปัจจุบันเพื่อเป็นการแบ่งปันความรู้ และ ข้อมูลเชิงลึกในรูปแบบใหม่ๆ เป็นอีกหนึ่งงานประจำปีของ ACCESSTRADE ที่จัดขึ้นทุกปีตั้งแต่ปี 2017 […]