ตรวจสอบเงินอุดหนุนบุตร เดือนกุมภาพันธ์ 2565
อัพเดทเงินอุดหนุนบุตรเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ปกครองรีบอัพเดทด่วน สำหรับเงินอุดหนุนบุตร ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 นั้นได้มีการแจ้งว่าถูกโอนเข้าบัญชีในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งก็คือวันนี้นั่นเอง ผู้ที่ได้รับสิทธิรับเงินอุดหนุนรายเดิมและรายใหม่ รวมไปถึงการจ่ายย้อนหลังให้ตามสิทธิ ติดตามความคืบหน้าสำหรับโครงการ เงินอุดหนุนบุตร […]