คนละครึ่งเฟส 4 เช็คก่อนทำผิดกฎ
ตรวจสอบให้ชัวร์ก่อนลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 4 ก่อนใช้ต้องรู้ เปิดเผยเงื่อนไขคนละครึ่งเฟส 4 ก่อนใช้ต้องรู้ หากไม่อ่านเงื่อนไข และข้อกำหนดให้ดีอจจะถูกตัดสิทธิใช้จ่ายเงินผ่านเป๋าตัง 1,200 บาทได้ อ่านให้เข้าใจก่อนสมัครเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 4 หลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายเงิน 1,200 เข้าเป๋าตังให้กับผู้ที่มีสิทธิ คนละครึ่ง […]