อนุมัติคนละครึ่งเฟส 4 รับเงิน 1200 บาท
เคาะแล้วคนละครึ่งเฟส 4 เริ่มใช้สิทธิ์ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นี้ คณะรัฐมนตรีเคาะงบประมาณสำหรับใช้เยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ผ่านโครงการคนละครึ่งด้วยวงเงิน 34,800 ล้านบาท เดินหน้าโครงการคนละครึ่งเฟส 4 เพื่อใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชน ประชาชนสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ […]